Thực thi chính sách

Bộ Nội vụ nêu quan điểm về đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Cơ quan chức năng thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định phương án khả thi nhất đối với mô hình quản lý tập trung thống nhất trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm.

Vụ trưởng Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Chiều 26/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ, trả lời báo chí về việc Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm, Vụ trưởng Tổ chức biên chế Vũ Hải Nam cho biết, đây là nội dung Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố để trình Quốc hội.

Theo ông Vũ Hải Nam, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh và đang giao cho các cơ quan chức năng thành phố phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định phương án khả thi nhất đối với mô hình quản lý tập trung thống nhất trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực an toàn thực phẩm có liên quan đến ba Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, tham mưu. Tương tự, các địa phương cũng có ba sở quản lý lĩnh vực này.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện mô hình thí điểm là Ban An toàn thực phẩm. Theo đánh giá của Thành phố, Ban là mô hình tổ chức thực thi, còn chức năng tham mưu vẫn để ba Sở thực hiện.

"Ban An toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện mô hình thí điểm đã xây dựng các quy chế phối hợp rất tốt với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan, các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ”, ông Vũ Hải Nam cho hay.

Tuy nhiên, theo tinh thần Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư, tiếp tục nghiên cứu kiện toàn mô hình để thống nhất đầu mối về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án thí điểm.

Bộ Nội vụ trong thời gian tới có trách nhiệm phối hợp với Thành phố nghiên cứu đề xuất với Quốc hội, Chính phủ thí điểm theo mô hình nào hợp lý nhất để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về vấn đề biên chế của Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, ông Vũ Hải Nam cho biết, đây là những địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế rất cao nên yêu cầu về nhân lực phải đáp ứng khối lượng công việc rất lớn.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị trong việc xây dựng biên chế cả giai đoạn 2022 - 2026. Bộ Chính trị đã có quyết định giao biên chế cho các địa phương thực hiện. Trực tiếp là Ban Tổ chức Trung ương theo sự phân công của Bộ Chính trị đã có quyết định giao cụ thể cho các địa phương.

Lộ trình tinh giản biên chế từ nay đến năm 2026 sẽ do địa phương chủ động xây dựng phương án, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để theo dõi.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, có thực trạng qua quá trình phát triển, số lượng biên chế vượt so với Trung ương giao. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc và đang phối hợp với Thành phố báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương để có hướng xử lý.

"Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn theo đánh giá của Bộ Chính trị là động lực, đóng góp tỉ trọng GDP rất lớn cho đất nước. Vì vậy, tinh thần chung là tạo điều kiện tốt nhất để Thành phố Hồ Chí Minh có đủ nguồn lực nhân lực thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội", ông Vũ Hải Nam thông tin./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm