Thực thi chính sách

Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong hệ thống Kiểm toán Nhà nước phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)


TTXVN - Ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 69) và các văn bản hướng dẫn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 13 điểm cầu. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống giới thiệu về Quy định số 69 với các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với các vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời, thống nhất với các quy định mới của Đảng, đồng bộ với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài việc mang tính răn đe, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi phạm của cán bộ, đảng viên, các nội dung còn lại đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện bản thân đảng viên cùng với trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, vận động gia đình, người thân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đây là những nội dung rất quan trọng để làm cơ sở xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm.

Ông Cao Văn Thống cho rằng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, khi triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Kiểm toán Nhà nước cần tập trung làm rõ 6 vấn đề: Cơ sở pháp lý; thẩm quyền; quy trình thủ tục; tiêu chuẩn, điều kiện; đặc thù, đặc biệt và hậu quả pháp lý (chính trị, kinh tế, xã hội, uy tín của tổ chức, cá nhân…). Việc tập trung làm rõ 6 vấn đề trên trong mỗi cuộc kiểm toán là cơ sở để Kiểm toán Nhà nước đánh giá, đưa ra kết luận và kiến nghị phù hợp, từ đó giúp các cơ quan chức năng xử lý công minh, chính xác, kịp thời các hành vi vi phạm.

Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gồm 4 Chương, 58 Điều, thay thế cho Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 và Quy định 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nội dung về kỷ luật đảng viên vi phạm gồm 32/58 điều, từ Điều 25 đến Điều 56, đây là chương kết cấu thêm nhiều điều mới, bổ sung hành vi mới và sửa đổi nhiều nhất.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 69 của Bộ Chính trị, cùng với Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 69.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời. Thông qua hành động cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất trong việc triển khai hành động từ trong hành xử hằng ngày, đến việc tham gia các đoàn kiểm toán, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm