Xã hội

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn

Nam Định

Các cấp Công đoàn cơ sở đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất và công tác…

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Công đoàn Viên chức tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN) 

TTXVN - Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công chức, viên chức lao động... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định xác định tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra vào ngày 12/6. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm khối Công đoàn ngành.

Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định có gần 4.000 công chức, viên chức lao động. Thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" từ năm 2018 - 2023, công chức, viên chức lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã có 1.568 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, tăng 15% so với nhiệm kỳ trước; trong đó, 58 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, 11 đoàn viên đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, 3 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Thực hiện chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" và chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, có 469 sáng kiến của công chức, viên chức lao động tỉnh cập nhật tham gia chương trình đạt 228% vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn", Công đoàn Viên chức tỉnh đã vận động được hơn 180 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà ở cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định nói không với tiêu cực", gắn với phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở", góp phần đưa Nam Định là một trong 7 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 cao nhất cả nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thuộc nhóm các tỉnh cao trong cả nước.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định Lưu Vũ Hiệp cho biết, Công đoàn Viên chức tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ Công đoàn, đổi mới tổ chức, nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định đặt mục tiêu tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số", gắn với thực hiện cuộc vân động xây dựng người cán bộ công chức viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Công đoàn Viên chức tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp 100% công chức, viên chức lao động vào tổ chức Công đoàn; hằng năm có trên 300 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và áp dụng trong công tác và sản xuất.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định Vũ Văn Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn viên chức tỉnh đạt được. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Các cấp Công đoàn cơ sở cần đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất và công tác của đoàn viên Công đoàn, nêu cao ý thức và kỷ luật lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, duy trì các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Nguyễn Lành

Xem thêm