Xã hội

[Infographics] Tháng Hành động vì trẻ em 2023: Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện...

TTXVN - Diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

Tin liên quan

Xem thêm