Khoa học

Đề xuất hướng nghiên cứu mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Quan hệ hợp tác nghiên cứu với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được mở rộng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 21/7, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Viện tập trung triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đúng tiến độ và chất lượng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị; đề xuất hướng nghiên cứu mới, gắn với các vấn đề thời sự của đất nước cũng như động thái, xu thế biến đổi của tình hình thế giới và khu vực. Các nhiệm vụ tập trung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, tập trung công tác điều hành quản lý, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tăng cường phối kết hợp công tác giữa các đơn vị trong và ngoài viện... Hoàn tất việc xây dựng Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045...

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành của Viện Hàn lâm được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; kết hợp giải quyết những nhiệm vụ cấp bách trước mắt với các nhiệm vụ chiến lược, dài hạn.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; sắp xếp các tạp chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg cùng các quy chế quan trọng về phân cấp, phân quyền đã được sửa đổi, hoàn thiện và ban hành mới, Viện Hàn lâm đã triển khai sâu rộng công tác hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, đổi mới chế độ thông tin, báo cáo, phân công công việc rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Quan hệ hợp tác nghiên cứu với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được mở rộng. Các hội thảo, tọa đàm khoa học do Viện Hàn lâm tổ chức được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học và sự chú ý của công chúng.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc cho biết thêm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2023 tập trung vào việc hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao. Hầu hết các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu phải đạt loại khá trở lên.

 Viện Hàn lâm duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, môi trường làm việc của viên chức; tích cực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện, đặc biệt là giải pháp thành lập các nhóm nguyên cứu chuyên sâu, chú trọng các biện pháp thúc đẩy tinh thần hăng say nghiên cứu của viên chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp, đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện như: việc xây dựng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, đột phá trong một số lĩnh vực; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý các cấp và các đơn vị trực thuộc trong Viện Hàn lâm.

Viện đề xuất nghiên cứu cơ chế riêng cho khoa học theo hướng chủ động, sáng tạo; tăng cường phối hợp nghiên cứu với địa phương và một số bộ, ngành; đẩy mạnh hội nhập trong công tác thông tin- thư viện- tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế.../.

Lý Thanh Hương

Xem thêm