Chỉ đạo, Điều hành

Điện Biên: Nâng cao vai trò của Hội nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Điện Biên

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã góp phần xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

TTXVN-Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Điện Biên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày 18 - 19/9.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 26 thành viên. Bà Vàng Thị Bình, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên khóa IX tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa X.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã đề ra 5 mục tiêu, 18 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã góp phần xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Điện Biên tập trung tuyên truyền các nội dung thiết thực đáp ứng nhu cầu thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng các nội dung tuyên truyền có tác động mạnh, nhanh, sức lan tỏa rộng, các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gương nông dân giỏi điển hình, mô hình hợp tác, liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu biểu. Qua đó, hình thành các nhóm hội viên nòng cốt tham gia các diễn đàn mạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và truyền tải thông điệp tích cực đến đông đảo hội viên, nông dân.

Hội Nông dân các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu các cấp Hội trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động phù hợp với thực tiễn phong trào nông dân địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào “Nông dân khởi nghiệp”. Các cấp Hội phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia... Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số phát triển con người cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Tổ chức Hội ở các cấp tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị; các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn yêu cầu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên, nông dân tích cực lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện phương châm “Nơi nào có nông dân, nơi đó có tổ chức Hội”; phát huy hơn nữa vai trò trung tâm, là người bạn đồng hành của nông dân, là cầu nối liên kết hiệu quả "4 nhà" trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội Nông dân phải thể hiện rõ hơn nữa vai trò của tổ chức trong hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất kinh doanh mà nòng cốt là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật và dạy nghề, xuất khẩu lao động cho nông dân; hướng dẫn, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Điện Biên có bước phát triển, đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nông dân không ngừng được nâng lên, số hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm từ gần 39% năm 2018 xuống còn gần 37% năm 2022. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, chiếm gần 17% GRDP toàn tỉnh. Kinh tế nông thôn chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực; toàn tỉnh có 44 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Các chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo góp phần giúp hội viên, nông dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên tích cực xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong sạch, vững mạnh; củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; tích cực vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trong đó, Hội đã phát động phong trào thi đua như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.../.

Xuân Tư

Xem thêm