Văn hóa

Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” dự kiến diễn ra vào tháng 11/2024

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa” dự kiến diễn ra vào ngày 10/11 tại Hà Nội.

Gặp gỡ báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024.
Ảnh: Phương Lan

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa” dự kiến diễn ra vào ngày 10/11 tại Hà Nội. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) thông báo tại cuộc gặp gỡ báo chí, chiều 8/7.

Diễn đàn là hoạt động thường niên do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự kiến, diễn đàn có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị như Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248); Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”, diễn đàn là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban Tổ chức thông tin về một số nội dung chính sẽ diễn ra tại diễn đàn.
Ảnh: Phương Lan

Diễn đàn gồm 2 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”, tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề về môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu (khái niệm, nhận diện các yếu tố của môi trường đa văn hóa, đặc điểm môi trường đa văn hóa: sự tương đồng, khác biệt, giao thoa…); tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh (tác động tích cực, thuận lợi/cơ hội cũng như tiêu cực, khó khăn, thách thức/nguy cơ); rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay; giải pháp khắc phục, phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; các kiến nghị với Chính phủ, cơ quan ban ngành…

Bên cạnh đó là Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024, dành cho các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam, do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Ban Tổ chức đã công bố về Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2024), bao gồm 5 tiêu chí bắt buộc (5 không): Không buôn lậu, không trốn thuế; Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại; Không nợ lương và các loại bảo hiểm theo quy định; Không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác; Không vi phạm các quy định pháp luật khác.

Bộ tiêu chí sửa đổi lần này cũng quy định cụ thể 33 chỉ tiêu đánh giá, được xếp theo các nhóm: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh; Trách nhiệm xã hội…

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, các hoạt động của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng chia sẻ ý tưởng sẽ tổ chức thường niên Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới việc kết nối doanh nhân, doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài với nhau và với doanh nhân, doanh nghiệp trong nước, nhằm xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước… Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức tại Paris (Pháp) vào trung tuần tháng 9/2024./.

Phương Lan

Xem thêm