Xây dựng Đảng

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị "Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/6, Đoàn công tác do Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những công tác trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh trong triển khai các lĩnh vực công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh ủy Trà Vinh đã nghiêm túc, kịp thời trong việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền, học tập được Tỉnh ủy chỉ đạo nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo đem lại quả cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chủ động, sáng tạo cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thành 82 biểu hiện nhỏ hơn, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ trách nhiệm để tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy Trà Vinh chú trọng, thực hiện thường xuyên, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động sản xuất, tham gia các phong trào hành động cách mạng, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh

Phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị "Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tỉnh cần tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội; chú trọng tổng kết công tác tuyên giáo, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tốt hơn nữa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế. Tỉnh ủy Trà Vinh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, loại bỏ việc làm hình thức, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn thể cán bộ, đảng viên; đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các luận điệu sai trái để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. Tỉnh xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đã giúp nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… giúp củng cố và xây dựng lòng tin trong nhân dân với Đảng và chính quyền.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, thực hiện thường xuyên, đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động sản xuất, tham gia các phong trào từ thiện xã hội, xây dựng nông thôn mới… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã xét chọn, tổng hợp các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2020 với 25 mô hình trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động; đoàn kết, tương trợ... để tuyên truyền, nhân rộng./.

Phúc Sơn

Xem thêm