Xây dựng Đảng

Đồng Tháp duy trì hơn 1.300 mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

Đồng Tháp

Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, đơn vị Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm bằng hình thức trực tuyến, có hơn 379.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự.

TTXVN - Ngày 8/6, Đoàn công tác do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đoàn công tác làm việc về một số nội dung như: Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI sau nửa nhiệm kỳ; công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII của Đảng. Tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đoàn công tác và Tỉnh ủy Đồng Tháp còn làm việc, trao đổi vấn đề nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của địa phương; công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay, mô hình, cách làm hay, sáng tạo; triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN).

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, đơn vị đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm bằng hình thức trực tuyến, có hơn 379.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự. Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên.

Đồng Tháp tăng cường tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt", duy trì hơn 1.300 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật là các mô hình: "Nghĩa tình Quân - Dân vùng biên" của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; "Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác" của thành phố Sa Đéc; "Liên kết sản xuất phát triển kinh tế, xã hội hóa cầu, đường nông thôn" của huyện Lai Vung; "Trạm dừng chân nghĩa tình" của Đảng ủy Công an tỉnh…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá, các cấp, ngành trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đặc biệt xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị… Đặc biệt, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay./.

Nhựt An

Tin liên quan

Xem thêm