Khoa học

Doanh nghiệp Bến Tre đổi mới sáng tạo để phát triển

Tỉnh có nhiều hoạt động đổi mới môi trường hoạt động, môi trường đầu tư, kinh doanh, môi trường cho sáng tạo;

Bưởi da xanh Bến Tre được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

TTXVN - Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, các doanh nghiệp trên địa bàn đang tập trung đổi mới sáng tạo mở - phát huy nội lực, coi đây là động lực để doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre Lâm Văn Tân cho biết thời gian tới, tỉnh tập trung thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi kết nối các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại tỉnh với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tiếp tục triển khai chính sách hiện có, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre Trần Văn Đức nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là yếu tố chính quyết định năng lực cạnh tranh, tăng trưởng, lợi nhuận và tạo ra các giá trị bền vững. Đổi mới sáng tạo cho phép doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn thông qua việc tập hợp tri thức, kỹ năng về công nghệ, kinh nghiệm trong sáng tạo và phát triển, giới thiệu ý tưởng mới trong hình thức của đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất hoặc đổi mới mô hình kinh doanh.

Giải pháp thực hiện phong trào đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp tỉnh là cần thúc đẩy đổi mới môi trường hoạt động, môi trường đầu tư, kinh doanh, môi trường cho sáng tạo; có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến khích đổi mới sáng tạo; đổi mới sáng tạo hướng đến ứng dụng nhiều hơn, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển nhanh, bền vững cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng cần "đi tắt đón đầu" thông qua đổi mới sáng tạo, cải cách mô hình quản lý đồng thời mở rộng năng lực áp dụng công nghệ mới, thế hệ mới; đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D); tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính, vốn, nhất là giai đoạn đầu của đổi mới sáng tạo, làm thử sản phẩm. Đặc biệt cần quan tâm mối liên kết giữa doanh nghiệp và các trường Đại học thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Bàn về các giải pháp phát triển 100 doanh nghiệp dẫn đầu của tỉnh Bến Tre từ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng Đồng khởi, Tiến sỹ Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IP GROUP cho rằng đổi mới sáng tạo là một trong ba thành tố tiên quyết trong kinh doanh. Chiến lược trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cần có tư duy đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực; chinh phục nhà đầu tư; có giải pháp về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mặt khác phải xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đóng gói và định giá tài sản trí tuệ; nắm vững pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ và phát triển thành doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Thời gian qua, khoa học - công nghệ từng bước thể hiện vai trò là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế và hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Đến tháng 9/2023, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng đạt 47% vượt 17,5% so với mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (40%). Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 37%. Bến Tre xác lập quyền cho 46 nhãn hiệu cộng đồng, trong đó có 6 chỉ dẫn địa lý, 9 nhãn hiệu chứng nhận, 31 nhãn hiệu tập thể…Đến nay, tỉnh có 9 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 15 tổ chức khoa học và công nghệ được cấp phép hoạt động khoa học - công nghệ…/.

PV

Tin liên quan

Xem thêm