Khoa học

Tăng cường liên kết, hợp tác về khoa học công nghệ

Tây Ninh

Liên hiệp Hội tỉnh Tây Ninh đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/10, tại sự kiện tổng kết 20 năm hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Dương Thị Thu Hiền cho biết Liên hiệp Hội đã quy tụ, đoàn kết và phát huy vai trò, sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; triển khai các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và nâng cao dân trí cho cộng đồng.

Dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017 -2022; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ông Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, qua 20 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh đã thực sự trở thành một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng; tuyên truyền, quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; đoàn kết đội ngũ trí thức nhằm phát huy sáng tạo, xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đồng thời, tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác về khoa học công nghệ với Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh và các nhà khoa học trong và ngoài nước; tham mưu các cơ chế, chính sách để nhân rộng các giải pháp và thương mại hóa các sản phẩm được sáng chế có giá trị, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh được thành lập từ năm 2003 (theo Quyết định số 148/QĐ-CT ngày 07/10/2003, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh). Đến nay, Liên hiệp Hội đã xây dựng được hệ thống gồm 19 hội thành viên, với hơn 8.788 hội viên trong nhiều lĩnh vực như: Đào tạo nhân lực, giáo dục, khoa học kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật nuôi trồng...

Trong những năm qua, Liên hiệp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức các Hội thi khoa học, tôn vinh trí thức, tham gia ý kiến góp ý vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiều việc khác... Từ đó, đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm