Chính phủ hành động

Đơn giản hóa thủ tục hành chính dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hai ngành nghề kinh doanh sau: Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề; kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tư vấn cho người lao động tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nhân viên tư vấn tiếp nhận đơn đăng ký tuyển dụng của nhà tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

TTXVN - Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 144/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hai ngành nghề kinh doanh sau: Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề; kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề, Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (2.000250). Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi, bổ sung Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; không yêu cầu cơ quan, tổ chức phải nộp lại "Giấy chứng nhận đã được cấp"; đồng thời, bổ sung cách thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (1.000567).

Cùng với đó, thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, không yêu cần nộp lại: "chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp" đối với thủ tục hành chính cấp, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (1.000546).

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định Chính phủ (2.002021); bãi bỏ thủ tục hành chính cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia (2.000292) và cấp lại Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia.../.

Tin liên quan

Xem thêm