Xã hội

Đưa Chuyên đề thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi vào thực chất

Tiền Giang

Tiền Giang tích cực nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả các vùng chuyên canh có lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Tặng Bằng khen cho các nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

TTXVN - Ngày 16/1, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chuyên đề thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2023 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện Chuyên đề năm 2024.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu, năm 2024, Liên ngành Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ cùng các ngành hữu quan tập trung nâng chất Chuyên đề thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả các vùng chuyên canh có lợi thế cạnh tranh của địa phương, góp phần tăng thu nhập cho người dân, đổi mới diện mạo nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Liên ngành chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chuyên đề gắn với công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn thi đua hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp... Liên ngành cần tăng cường đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, các tấm gương nông dân điển hình tiêu biểu về đoàn kết, cùng vươn lên giúp nhau làm giàu; tích cực giúp đỡ hội viên vượt khó, thoát nghèo bền vững và có sức lan tỏa rộng khắp.

Đặc biệt, Liên ngành chủ động phối hợp xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp tỉnh. Trong đó, các đơn vị liên quan định hướng nông dân tham gia các mô hình liên kết, hợp tác theo hướng thành lập các tổ liên kết sản xuất – kinh doanh giỏi, các câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú”…, làm tiền đề thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp nông nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Để đạt mục tiêu, Liên ngành tích cực hỗ trợ nông dân trên các mặt như: nguồn vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp – nông dân – nông thôn, xây dựng nhãn hiệu nông sản hàng hóa và chỉ dẫn địa lý… Các cấp Hội cần tăng cường hơn nữa việc liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào theo phương thức trả chậm; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; tích cực phối hợp cùng các tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn liếng, giúp nông hộ thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo nhu cầu sản xuất – kinh doanh…

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh mong muốn thông qua đẩy mạnh Chuyên đề thi đua, Hội Nông dân sẽ thiết thực phát huy hơn nữa truyền thống tương thân, tương ái cùng giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong nông dân nói chung, vì sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chuyên đề “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2023 đã mang lại những kết quả thiết thực, thúc đẩy việc đổi mới nông nghiệp – nông dân – nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích nông dân tổ chức lại sản xuất đạt hiệu quả cao, hình thành và phát triển kinh tế hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong năm 2023, Tiền Giang bình chọn được 124.718 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ba cấp, chiếm 72,38% số hộ đăng ký và tăng 14,19% so năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh đã trao tặng Bằng khen cho 100 nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương./.

Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm