An sinh

Gần 11,8 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hiện có 12.268 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Gần 11,8 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TTXVN - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), tính đến ngày 20/2, đã xác thực trên 74,4 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 12.268 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 96% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với gần 11,8 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đến nay, hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 587 thẻ bảo hiểm y tế có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thí điểm liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội và Hà Nam đã tiếp nhận và giải quyết 12.455 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 502 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 60.115 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động./.

Vân Phương

Xem thêm