An sinh

Nghệ An: Tập trung thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số

Nghệ An

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã ban hành được nghị quyết riêng về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Tỉnh Nghệ An tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giao dịch (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/ TTXVN) 

TTXVN -Tỉnh Nghệ An đang tập trung các giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023.

Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai quyết liệt, có hiệu quả, chất lượng công việc chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn; triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực thi công vụ, nhiệm vụ đảm bảo tính đồng bộ ở các cấp.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện các giải pháp để khai thác có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai trên địa bàn, như: Cổng thông tin điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến, các phần mềm dùng chung của tỉnh, ứng dụng chữ ký số.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã ban hành được nghị quyết riêng về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Tỉnh đã triển khai kết nối liên thông việc gửi nhận văn bản trên phần mềm VNPT-I.office cho 23/23 đơn vị cấp sở, ban, ngành; 21/21 UBND cấp huyện, 460/460 UBND cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có 20 sở, ban, ngành và 21 huyện, thành phố, thị xã cùng 100% các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành trong tỉnh được cấp chứng thư số; trên 4.000 chứng thư số tập thể, cá nhân được đưa vào sử dụng.

Tỉnh hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu LGSP, thử nghiệm thành công các API kết nối LGSP-NGSP tại một số sở, ngành; hoàn thành thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống thông tin của các bộ, ngành Trung ương thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia (như dịch vụ Đăng ký lý lịch Tư pháp, dịch vụ Bưu chính công ích, cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp).

Cùng với việc xây dựng và thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, tỉnh Nghệ An tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ này, đó là xuất hiện tình trạng người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị có những thời điểm chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ để hướng đến chính quyền điện tử, chính quyền số, chỉ đạo chưa sâu sát và còn thiếu quyết liệt, chưa cụ thể. Một bộ phận cán bộ, công chức, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa chủ động trong công tác; việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chưa tốt.

Mặt khác, một số sở, ngành và UBND cấp huyện chưa bố trí được công chức có trình độ công nghệ thông tin phù hợp để thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, do đó việc tham mưu đẩy mạnh chuyển đổi số còn gặp khó khăn./.

Nguyễn Văn Nhật

Xem thêm