An sinh

Vĩnh Phúc: Phấn đấu giảm 1.100 hộ nghèo trong năm 2023

Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 1.100 hộ nghèo, đến cuối năm 2023 giảm số hộ nghèo xuống còn 0,69%.

Tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách để phát triển sản xuất là một trong những cách thức để người dân thoát nghèo. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

TTXVN - Năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc có 1.320 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc, đến cuối năm 2022, tỉnh còn 3.405 hộ nghèo đa chiều, chiếm 0,99% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, số hộ nghèo ở khu vực thành thị là 746 hộ, chiếm 0,74% hộ vùng thành thị; ở khu vực nông thôn là 2.659 hộ, chiếm 1,09% hộ dân vùng nông thôn. Toàn tỉnh có 5.881 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 1,7%; không có hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, người có công. Bốn địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương.

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2023, Vĩnh Phúc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, thực hiện các chính sách hướng đến hộ nghèo có khả năng thoát nghèo; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, vay vốn sản xuất, thoát nghèo bền vững; các chính sách về giảm nghèo được triển khai xuống cơ sở... Trong đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần ưu tiên tập trung nguồn lực để thúc đẩy đào tạo nghề, đào tạo lao động, vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo tại 28 thôn, tổ dân phố xây dựng thí điểm Làng văn hóa kiểu mẫu.

Thời gian qua, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tiến tới không còn hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo như: Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh; chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả các cơ chế hỗ trợ giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 42.250 người nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Năm 2022, Vĩnh Phúc hỗ trợ 1.435 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 121,1 tỷ đồng; hơn 10.500 hộ nghèo, gia đình chính sách được hỗ trợ tiền điện. Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ xây mới 144 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 38 nhà; tặng 13 sổ tiết kiệm. Các tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 82 nhà Tình thương, nhà Nghĩa tình đồng đội và nhà ở cho công nhân nghèo…/.

Nguyễn Thảo

Xem thêm