An sinh

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Long An

Sau một năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, 11/11 dịch vụ công của lực lượng Công an và 13/14 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ngành đã được thực hiện.

Người dân lao động sản xuất - Ảnh minh họa (Ảnh Bùi Giang/TTXVN)

TTXVN-Tại hội nghị sơ kết Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) diễn ra ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, mang lại những tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp và phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền, triển khai sâu rộng để người dân nắm rõ hơn về Đề án 06. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn đào tạo để tạo nguồn nhân lực trong ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc triển khai số hóa trong các lĩnh vực, ngành nghề; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và xây dựng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả...

Theo ông Nguyễn Văn Út, việc triển khai thực hiện Đề án 06 được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau một năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, các công việc trọng tâm của Đề án 06 cơ bản bảo đảm đúng tiến độ và thu được những kết quả bước đầu tích cực. Người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đến nay, 15/15 đơn vị cấp huyện, 188/188 đơn vị cấp xã và 997 ấp, khu phố đã thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến Đề án 06 nói chung và 25 dịch vụ công thiết yếu nói riêng; 11/11 dịch vụ công của lực lượng Công an và 13/14 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ngành được triển khai thực hiện (còn thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe). Địa phương đã có 95,2% công dân đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử, thu nhận hơn 230.000 tài khoản định danh điện tử; hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung dữ liệu dân cư dần được hoàn thiện; các tiện ích phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đến người dân... Bên cạnh đó, Trung tâm dữ liệu của tỉnh được đầu tư bảo đảm yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất phục vụ công tác chung của các cơ quan, phù hợp tiêu chuẩn theo quy định./.

Bùi Giang

Xem thêm