An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm

TP. Hồ Chí Minh

Kinh phí hỗ trợ từ nguồn dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên hiện có của Liên đoàn Lao động Thành phố.

TTXVN - Ngày 11/2, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Liên đoàn Lao động Thành phố vừa ban hành hướng dẫn các cấp Công đoàn về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng đoàn phí kinh phí Công đoàn trước ngày 30/9, bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng/người. Trong đó, đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần, trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ), bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết 31/3/2023; có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành.

Cụ thể, người lao động là đoàn viên Công đoàn; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, người đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ, con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên nhận mức 700.000 đồng/người.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân) từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, người đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ, con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 2 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên nhận mức 1,4 triệu đồng/người.

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ, đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, người đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ, con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) nhận mức 3 triệu đồng/người. Người lao động không là đoàn viên nhận mức 2,1 triệu đồng/người.

Theo ông Trần Đoàn Trung, việc chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Riêng đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chi hỗ trợ từ nguồn kinh phí dự phòng và sử dụng quỹ hoạt động thường xuyên hiện có của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023; thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30/5/2023. Tiền hỗ trợ người lao động sẽ được chi trực tiếp 1 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố đã có hơn 110.000 lao động bị thiếu việc, mất việc do doanh nghiệp giảm đơn hàng. Trong đó, có khoảng 6.300 người bị mất việc./.

Thanh Vũ

Xem thêm