An sinh

Bến Tre: Phấn đấu vận động 12 nghìn đơn vị máu đáp ứng nhu trong cấp cứu và điều trị

Bến Tre

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 450 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 4.214 thành viên. Năm 2023, tỉnh phấn đấu vận động 12 nghìn đơn vị máu.