Thực thi chính sách

Giai cấp công nhân có vai trò cốt lõi trong liên minh công, nông và tri thức

Hà Nội

Để phát huy vai trò cốt lõi của giai cấp công nhân trong khối liên minh công - nông - trí thức, giai cấp công nhân phải có sức mạnh kinh tế, chính trị, văn hoá - tư tưởng.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Đặng Lợi/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học "Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp cấp nông dân và ngũ ngũ thức".

Hội thảo diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bí thư Trung bù Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung bù Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, phong cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông tin qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất đầu tiên; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân chủ, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời kỳ mới, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục được thể hiện trên nhiều phương diện. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện quyết định cho thành công của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau hơn 35 năm đổi mới, với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Thị Thạch - nguyên quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, để phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh công - nông - trí thức, có 3 giải pháp, gồm: Giai cấp công nhân phải có sức mạnh kinh tế, phải có đủ sức mạnh về chính trị, phải có đủ sức mạnh về văn hoá - tư tưởng. Một trong những kiến nghị mà Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Thị Thạch đưa ra là nâng cao nhận thức, kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đặng Lợi/TTXVN)

Tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Đỗ Văn Chiến nêu lại định hướng chính sách đối với giai cấp công nhân trong Nghị quyết số 23-NQ/TW, trong đó có nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, thực hiện "trí thức hoá công nhân"; Giải quyết việc làm, giảm tối đa tỉ lệ công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp; Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và phát triển Đảng trong công nhân…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề, gồm: Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và một số vấn đề về liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong 20 năm qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đánh giá kết quả xây dựng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay; dự báo, phân tích tình hình, các yếu tố tác động đến vị trí, vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm tới; giải pháp, kiến nghị xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

Các nhà khoa học khẳng định, giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đã đóng góp trực tiếp, to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân chỉ có thể thực hiện thành công khi giai cấp công nhân liên hệ mật thiết, phát huy vai trò nòng cốt trong khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức trở thành nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng./.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm