Xã hội

Giải pháp tạo việc làm, thu nhập cho người lao động

Tiền Giang

Tiền Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho khoảng 16.000 lao động, trong đó có 300 người được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

TTXVN - Theo Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm, năm 2023, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thêm việc làm, thu nhập cho khoảng 16.000 lao động, trong đó có 300 người được đưa đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn dưới 4%.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai hiệu quả Dự án “Hỗ trợ giảm nghèo bền vững” thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm, chú trọng dự án phi nông nghiệp kết hợp với dự án dạy nghề nông thôn nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động.

Mặt khác, Sở chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng người lao động, nhu cầu doanh nghiệp. Cùng với đó là phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc thông qua sàn giao dịch việc làm dưới các hình thức sàn giao dịch việc làm trực tuyến, sàn giao dịch việc làm điện tử…

Công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn được chú trọng thông qua đẩy mạnh truyền thông, thông tin, giới thiệu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đến người lao động gắn với tuyển sinh vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, trung cấp để hướng nghiệp cho học sinh có nhu cầu. Tiền Giang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, giúp người lao động có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp năng lực, trình độ nghề nghiệp, đảm bảo thu nhập và an sinh xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức khảo sát, thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin cần thiết để dự báo ngắn hạn và dài hạn về thông tin thị trường lao động cung cấp cho người lao động, doanh nghiệp có nhu cầu.

Năm 2023, Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá, năm 2022, tại Tiền Giang, thị trường lao động dần hồi phục sau đại dịch. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay giải quyết việc làm. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 16.000 lao động, đưa 439 lao động đi làm việc ở nước ngoài, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị xuống mức 4,88%./.

Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm