Pháp luật

Giảm nghèo thông tin pháp luật cho đối tượng yếu thế

Việc thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng yếu thế, giảm nghèo thông tin chính sách pháp luật cho người dân mà còn góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Giảm nghèo thông tin pháp luật cho đối tượng yếu thế

Xem thêm