Văn hóa

Góp phần giảm nghèo thông tin cho người dân vùng khó khăn

Ba cuốn sách giúp bạn đọc nắm bắt, mở rộng hiểu biết về xã hội, chuyển đổi số, tình hình ô nhiễm môi trường, mạng xã hội, từ đó có cách xử lý cũng như sử dụng an toàn.

TTXVN - Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa cho ra mắt ba cuốn sách: "Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã"; "Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả"; "Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân". Hoạt động này nhằm thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg về "Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025", trong đó một trong những chiều cần giảm nghèo là sự thiếu hụt về thông tin; cũng như Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Bìa sách "Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã", (Ảnh: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông)

Cụ thể, cuốn sách "Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã", của tập thể tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Hồng Nhung - giảng viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Nội dung cuốn sách trên cơ sở phân tích thực trạng biến đổi của các hợp tác xã theo hướng chuyển đổi số; nhìn nhận những vấn đề đặt ra về chuyển đổi số của các hợp tác xã; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã theo xu thế chuyển đổi số trong nền kinh tế số hiện nay.

Bìa sách "Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả". (Ảnh: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông)

Sách "Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả" của Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường và Thạc sỹ Phạm Thị Hoa Sinh, giới thiệu đến bạn đọc thông tin tổng quan về tình hình ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tại vùng trồng cây ăn quả, hợp tác xã trồng cây ăn quả. Các chuyên gia cũng đưa ra các giải pháp tích cực nhằm kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tại các hợp tác xã trồng cây ăn quả; hướng dẫn xây dựng hợp tác xã sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị bền vững, bảo vệ môi trường; xử lý nước thải tại làng nghề chế biến nông sản.

Bìa sách "Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân". (Ảnh: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông)

Cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân" của Tiến sỹ Phạm Duy Trung, Phó Trưởng khoa An toàn Thông tin, Học Viện Kỹ thuật Mật mã, gồm 3 chương. Sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất về mạng xã hội, đặc biệt là nguy cơ, vấn đề an toàn liên quan khi sử dụng mạng xã hội, từ đó hình thành kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng xã hội.

Ba cuốn sách trên cung cấp thông tin bao quát, hệ thống những vấn đề cơ bản đang được nhiều người quan tâm, góp phần giúp bạn đọc nắm bắt, mở rộng hiểu biết về xã hội, chuyển đổi số, tình hình ô nhiễm môi trường, mạng xã hội, từ đó có cách xử lý cũng như sử dụng an toàn. Bản in các cuốn sách đã được chuyển tới gần 6.000 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên toàn quốc, đặc biệt là các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. Sách điện tử (bao gồm cả sách nói) được đăng tải tại địa chỉ: ebook365.vn, book365.vn, thuviendientu.mic.gov.vn, waka.vn, voiz.vn./.

P. V

Xem thêm