An sinh

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Hải Phòng

Bảo hiểm Xã hội thành phố tham mưu với Hải Phòng ban hành nhiều chính sách như hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… góp phần bảo đảm an sinh xã hội thành phố.

Quang cảnh buổi giám sát. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Chiều 9/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 - 2022 tại Bảo hiểm Xã hội thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng báo cáo Đoàn giám sát những vấn đề liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, việc triển khai tại Hải Phòng và một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương, thành phố.

Ông Bùi Minh Đức, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng báo cáo với đoàn giám sát. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ông Bùi Minh Đức, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng thông tin cụ thể, nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm xã hội đã nâng lên rõ rệt. Giai đoạn 2016 - 2022 số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng qua từng năm. Việc giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng ứng dụng tối đa ưu việt của công nghệ thông tin, chi trả các chế độ an toàn, không để xảy ra thất thoát, tăng tỉ lệ chi trả không dùng tiền mặt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, lan tỏa tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo ông Bùi Minh Đức, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hải Phòng còn một số tồn tại như: Số người tham gia bảo hiểm xã hội chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố. Việc mở rộng và phát triển các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội còn chậm, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhiều doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm, tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không đầy đủ. Số người đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gia tăng, ảnh hưởng đến việc duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng kiến nghị một số nội dung liên quan đến hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội như: bổ sung thêm quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản, ốm đau; hoàn thiện các chế tài xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; có thêm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ, kịp thời làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động...

Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng cũng kiến nghị thành phố xem xét đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để có căn cứ chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và giám sát thực hiện; xem xét hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 62-69 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm Xã hội thành phố, ý kiến của các thành viên trong đoàn, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng đánh giá cao Bảo hiểm Xã hội thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố ban hành nhiều chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… góp phần bảo đảm an sinh xã hội thành phố.

Ông Lã Thanh Tân đề nghị Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng bổ sung số liệu, thông tin về các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực trạng nợ đọng, tỷ lệ nợ có khả năng thu hồi, khó thu hồi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, cũng như kiến nghị giải pháp xử lý đối với đơn vị cố tình không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội… Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội Hải Phòng cần chú trọng xây dựng chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó có giải pháp căn cơ để đạt mục tiêu./.

PV

Xem thêm