An sinh

Hà Nam bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Hà Nam

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phối hợp với các trường cao đẳng nghề, các doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm tại địa phương, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo.

Thanh niên thành phố Phủ Lý, Hà Nam hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 14/3, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam đã tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp sát với tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tuyển quân, công tác rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe chặt chẽ. Các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt tặng quà “Ngày hội tòng quân”; lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, chu đáo. Chỉ tiêu tuyển quân được giao gắn với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh Hà Nam còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đặc biệt là công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học ở một số cơ sở còn hạn chế. Việc rà soát, xét duyệt, phân loại các đối tượng trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ…

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy yêu cầu thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác tuyển quân; chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, phân loại, xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở. Lực lượng chức năng tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng quy định; phối hợp rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị, thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó”, không để sót, lọt công dân vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất việc loại trả, bù đổi sau giao quân...

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt việc gặp mặt, động viên, tổ chức “Ngày hội tòng quân” mừng thanh niên lên đường nhập ngũ ở cơ sở; tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm đúng thời gian, đủ số lượng, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; tổ chức đón, nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm trang trọng, chặt chẽ, chu đáo. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phối hợp với các trường cao đẳng nghề, các doanh nghiệp tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm tại địa phương, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo và quản lý đảng viên sau xuất ngũ tại địa phương, cơ sở.

Dịp này, 29 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen./.

Nguyễn Chinh

Xem thêm