Thời sự

Hà Nam khẩn trương hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nam

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cần xem xét, đánh giá toàn diện cả quá trình hình thành, phát triển của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp để có thể kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương.

Một khu công nghiệp ở Hà Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Chiều 8/8, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến, quyết định đối với một số nhiệm vụ phát sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và quyết nghị thông qua 2 nghị quyết.

Cụ thể, tại Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, HĐND tỉnh thống nhất với nội dung điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh trên cơ sở nội dung về tiêu chí, điều kiện, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030; các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, thống nhất chủ trương để UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất làm căn cứ để tổ chức thực hiện, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó là Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2023.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu, UBND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt theo quy định để tổ chức công bố và triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, UBND tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo đúng nghị quyết của Đảng, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các công điện của Thủ tướng Chính phủ; văn bản của các bộ, ngành Trung ương và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần trách nhiệm, kịp thời, phù hợp, đúng quy định.

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cần xem xét, đánh giá toàn diện cả quá trình hình thành, phát triển của các đơn vị hành chính trước khi sắp xếp để có thể kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn; quan tâm tới các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh.

UBND tỉnh khẩn trương rà soát, giao chính thức biên chế công chức, người làm việc cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời, có phương án tổ chức tuyển dụng bổ sung cho các đơn vị; nhất là, đối với ngành Giáo dục, Y tế để đảm bảo định biên và chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát hiện những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở; tuyên truyền với những hình thức phù hợp về các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong tổ chức thực hiện, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả./.

Thanh Tuấn

Xem thêm