Hội nhập

Hà Nam: Thực hiện chuyển đổi số theo đặc thù, điều kiện và định hướng phát triển

Hà Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch triển khai chuyển đổi số của tỉnh; trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số...

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Hữu Hạnh phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Nguyễn Thị Chinh/TTXVN

TTXVN- Chiều 8/5, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị hướng dẫn, định hướng về chuyển đổi số năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 và các năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh được phân công tham mưu dự án mua sắm thiết bị, phần mềm phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2024-2026, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời chủ trì triển khai các Hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê các dịch vụ: Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở; App Công dân số; hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin và giám sát hoạt động của đài truyền thanh cấp xã; xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử 3.0, hướng tới chính quyền số tỉnh Hà Nam theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 hướng tới Chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh, tạo cơ sở để phát triển đô thị thông minh một cách đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Ảnh: Nguyễn Thị Chinh/TTXVN

Các sở, ban, ngành chủ trì triển khai các Hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung đến cấp huyện, cấp xã theo hình thức thuê dịch vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối kinh phí của địa phương đầu tư thiết bị cần thiết như: thiết bị truyền thanh thông minh cho các xã còn lại trên địa bàn; bảng tin điện tử công cộng phục vụ công tác tuyên truyền; số hóa, cập nhật dữ liệu vào các Hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành của tỉnh; nâng cao hiệu quả của tổ công nghệ số cộng đồng để tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số; nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến…

Nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2024 và các năm tiếp theo, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia Nguyễn Hữu Hạnh hướng dẫn một số nội dung về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định, chuyển đổi số là một quá trình, việc nào dễ làm trước, việc khó làm sau. Tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh triển khai 36 nhiệm vụ thuộc 12 nhóm theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 6074/BTTTT-CĐSQG ngày 6/12/2023; quan tâm triển khai có hiệu quả 44 mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai cần căn cứ theo đặc thù, điều kiện và định hướng phát triển của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Nguyễn Thị Chinh/TTXVN

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch triển khai chuyển đổi số của tỉnh; trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số; huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, xóa vùng lõm sóng di động; triển khai dịch vụ mạng di động 5G… Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho tỉnh trong đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Các địa phương rà soát, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng; quan tâm xây dựng các mô hình điểm, tổ chức các cuộc thi liên quan đến chuyển đổi số gắn với các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…/.

Nguyễn Thị Chinh

Xem thêm