Thực thi chính sách

Hà Nội: Mở đợt tuyên truyền sâu rộng các quy định, luật mới được Quốc hội thông qua

Hà Nội

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đăng tải, cập nhật nội dung văn bản luật trên cổng, trang thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng.

TTXVN - UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo chí của thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các quy định mới và các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước lĩnh vực ngành của mình trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nội dung các luật, nghị quyết mới thông qua. Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các các tổ chức chính trị xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và người dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung, ưu tiên cho những quy định, luật mới sát thực với quyền lợi, nghĩa vụ của người dân Thủ đô như: đẩy mạnh tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên toàn thành phố; dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"…

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tập trung phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; trong đó, tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đổi mới về nội dung, hình thức phổ biến pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội. Các địa phương tập trung phổ biến pháp luật cho đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành, thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Thành phố cũng tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như: trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, thành phố triển khai phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không; công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống rác thải nhựa và phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện giáo dục pháp luật theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của pháp luật về các lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các cấp cần tuyên truyền một số lĩnh vực quan trọng như: Pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.../.


Nguyễn Văn Cảnh

Tin liên quan

Xem thêm