Thời sự

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng

Hải Phòng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

TTXVN - Chiều 16/8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng về việc khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Theo Báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp nhận thức rõ việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; nhận thức của người dân, người lao động ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác quản lý Nhà nước về quan hệ lao động được chú trọng và quan tâm nhiều hơn. Các sở, ngành, địa phương có sự phối hợp gắn kết hơn trong thực hiện chính sách pháp luật về quan hệ lao động, đặc biệt trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động tham mưu quản lý nhà nước về quan hệ lao động được chú trọng. Củng cố thiết chế hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn được nâng cao cả nhận thức và hành động.

Với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn những năm gần đây có sự chuyển biến rõ rệt. Người lao động và người sử dụng lao động đã từng bước nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật lao động; những cuộc tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân, đình công đã giảm, trật tự an ninh trên địa bàn được giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Tính đến ngày 20/3/2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng quản lý 2.964 công đoàn cơ sở với 335.378 công nhân viên chức lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn 314.609 người, số đoàn viên nữ 190.318 người (chiếm 61,6%), trong đó có trên 185.000 công nhân lao động làm việc trong các cụm, khu công nghiệp.

Hàng năm, số doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt từ 98% trở lên; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động đạt trên 70%. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm đạt từ 69% - 75%. Năm 2022 đã có 1.215 cuộc đối thoại định kỳ và 732 cuộc đối thoại đột xuất được thực hiện. Việc tổ chức đối thoại đã được các đơn vị, doanh nghiệp lồng ghép vào các cuộc họp triển khai công việc hàng tháng, quý.

Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công, thành phố Hải Phòng luôn coi trọng việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp; coi đây là động lực để ổn định và phát triển kinh tế.

Bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật lao động, công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; chưa quan tâm chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định của pháp luật. Việc triển khai tổ chức hội nghị người lao động tại một số đơn vị chậm, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, chuyên môn và tổ chức công đoàn.

Tại cuộc làm việc, Thành ủy Hải Phòng đề nghị Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW; có kế hoạch chỉ đạo sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị từ đó bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong tình hình mới.

Thành phố đề nghị Ban Cán sự đảng Chính phủ, tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 37-CT/TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động...

Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ngành thành phố, các thành viên Đoàn khảo sát, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW toàn diện, hiệu quả, có điểm mới... Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của thành phố để tổng hợp và đề nghị thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể theo hướng nâng cao tính thực chất trong xác lập điều kiện lao động; tiếp tục rà soát, kiện toàn các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động.

Tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát, đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đề ra trong Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động, người sử dụng lao động góp phần nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Đồng thời, thành phố thực hiện có hiệu quả, theo quy định việc đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động để kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đánh của người lao động; tăng cường và đổi mới các hoạt động thanh, kiểm tra về lao động, kịp thời tư vấn, xử lý các tình huống có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ lao động.

Cùng ngày, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW đã làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Heesung Electronics Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn  LG Display Việt Nam Hải Phòng tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm