Thực thi chính sách

Ban Kinh tế Trung ương khảo sát về việc xây dựng quan hệ lao động tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Bắc Ninh cần nâng cao hơn nữa hoạt động của Công đoàn tại các doanh nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công nhân về tay nghề, ý thức chính trị; có chính sách hỗ trợ người lao động, mới đến, được hưởng thụ nhu cầu văn hóa tinh thần…

TTXVN - Ngày 15/8, Đoàn công tác do Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết: Năm 2022, toàn tỉnh có hơn 18.700 doanh nghiệp; trong đó 7 doanh nghiệp nhà nước, 17.245 doanh nghiệp dân doanh, 1.450 doanh nghiệp FDI, 1.290 doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Số doanh nghiệp, hợp tác xã có công đoàn cơ sở tăng dần qua từng năm, đến năm 2022 có 1.250 doanh nghiệp, hợp tác xã có tổ chức công đoàn với gần 200.000 đoàn viên công đoàn. Tổng số lao động có việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 431.000 người.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW tại tỉnh Bắc Ninh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật lao động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động được đảm bảo; giảm đáng kể các cuộc ngừng việc tập thể và tranh chấp lao động. Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường rà soát, củng cố bộ máy quản lý, hỗ trợ về quan hệ lao động, kiện toàn các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động; ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025”...

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và số đoàn viên chưa tương xứng so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và người lao động trên địa bàn. Tổ chức Công đoàn ở một số nơi, nhất là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa phát huy được vai trò đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích người lao động trong quan hệ lao động...

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW trong bối cảnh tình hình, nhiệm vụ mới; ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung các chỉ tiêu thống kê về quan hệ lao động trong hệ thống chỉ tiêu điều tra doanh nghiệp hằng năm để làm cơ sở hình thành dữ liệu về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; có hướng dẫn trong việc xử lý các trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được ủy quyền thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật (doanh nghiệp bỏ trốn). Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Điều 172, 173, 174 Bộ luật Lao động năm 2019…

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao việc thực hiện chỉ Chỉ thị số 37-CT/TW tại tỉnh Bắc Ninh và sự chỉ đạo kịp thời, toàn diện, cụ thể trách nhiệm của từng sở, ban, ngành đến người lao động trên địa bàn. Qua đó, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với người lao động được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác đối thoại được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương lưu ý thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần nâng cao hơn nữa hoạt động của các tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp; tăng cường đào tạo bồi dưỡng công nhân về tay nghề, ý thức chính trị; có chính sách hỗ trợ người lao động từ nơi khác đến được hưởng thụ nhu cầu văn hóa tinh thần…

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp, công nhân, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Công đoàn nâng cao nhận thức xây dựng mối quan hệ hài hòa với người lao động; lồng ghép vấn đề phát triển văn hóa trong các doanh nghiệp; phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp, tạo cầu nối truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các doanh nghiệp, người lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định…

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Canon Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bujeon Việt Nam Electronic, Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh./.

Thái Hùng

Xem thêm