Thời sự

Lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “chấn hưng văn hóa trong tình hình mới”

Cán bộ, công đoàn viên là một lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “chấn hưng văn hóa trong tình hình mới” với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”...

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN)

TTXVN - Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2029 đã diễn ra ngày 14/8 tại Hà Nội, trên tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Gần 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên Công đoàn Bộ đã dự Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu rõ: Các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực. Nhiều hoạt động ở cơ sở đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và công đoàn viên; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay. Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở cơ bản đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Bộ và nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2023.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa Đại hội. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN).

Tuy vậy, Thứ trưởng đã chỉ rõ những tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Phong trào thi đua tại một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sở, hiệu quả, tác dụng chưa cao. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên ở một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chưa thực sự thu hút đoàn viên, người lao động gắn bó với hoạt động Công đoàn... Đa số cán bộ Công đoàn đều công tác kiêm nhiệm, thời gian cho hoạt động Công đoàn không nhiều nên việc tổ chức triển khai các hoạt động Công đoàn còn hạn chế. Đời sống của đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ yếu thu nhập bằng tiền lương nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, do vậy phần nào ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn...

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục đổi mới hoạt động và phải bắt đầu từ cơ sở; lựa chọn nội dung hoạt động phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng đoàn viên đa dạng trong mỗi đơn vị. Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm lo cho người lao động; mở rộng thêm đối tượng chăm lo; đề xuất các chính sách đặc thù của người lao động trong ngành đa lĩnh vực; chú ý thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 người; bầu đoàn đại biểu 9 người đi dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam...

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới, cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nỗ lực quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cán bộ, công đoàn viên là một lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp “chấn hưng văn hóa trong tình hình mới” với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”...

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh: Thanh Giang/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức và đoàn viên Công đoàn. Công đoàn Bộ đẩy mạnh việc chăm lo lợi ích thiết thực cho công đoàn viên, trong đó tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt tiết kiệm chi hành chính; thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa, tăng nguồn lực tập trung ưu tiên chăm lo lợi ích đoàn viên. Công đoàn Bộ ưu tiên công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho công chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

Thanh Giang

Tin liên quan

Xem thêm