Thời sự

Vĩnh Phúc: Tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài

Vĩnh Phúc

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tiếp công dân định kỳ (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

TTXVN - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Công văn 6238/UBND-TD1 chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo Thống kê của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, địa bàn tỉnh đang có tổng số 23 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, trong đó 17 vụ được chỉ đạo giải quyết trong năm 2023 và đáng quan tâm là có 6 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện/thành phố, xã/phường nơi có vụ việc tăng cường theo dõi, nắm bắt để kịp thời xử lý các tình huống.

Để giải quyết những vấn đề khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài kịp thời, UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương. UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết. Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh tập trung rà soát nghiên cứu kỹ, làm rõ nội dung, bản chất, đề xuất hướng giải quyết các vụ việc phức tạp mà Thanh tra tỉnh đã báo cáo, để chủ động tham mưu, đề xuất với Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng tổ công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh kiện toàn bộ phận giúp việc, sớm thành lập các tổ kiểm tra.

Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh phối hợp với Công an tỉnh theo dõi nắm tình hình khiếu kiện của công dân Vĩnh Phúc tại các cơ quan Trung ương ở Hà Nội để chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan liên quan vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương để được tiếp, xem xét, giải quyết theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh xây dựng phương án xử lý với những tình huống phức tạp có thể xảy ra, phát hiện sớm và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ xa các đối tượng lợi dụng kích động khiếu kiện đông người; có kế hoạch phát hiện, ngăn chặn các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, xử lý tình huống công dân tập trung khiếu kiện đông người; phối hợp với các ngành, địa phương, có phương án xử lý việc khiếu kiện đông người; không để công dân tập trung đông người đến các cơ quan Trung ương và tỉnh để khiếu kiện. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động khiếu kiện đông người gây rối ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.../.

Nguyễn Trọng Lịch

Xem thêm