Chính sách mới

Hà Nội tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Hà Nội

Các chức danh thi tuyển bao gồm: cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương của Sở Y tế; cấp trưởng, cấp phó chi cục trực thuộc Sở Y tế; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2023 đến ngày 31/12/2024.

TTXVN - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Sở.

Việc thí điểm nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó phòng thuộc Sở Y tế; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng khép kín, cục bộ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cũng như tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

Các chức danh thi tuyển bao gồm: cấp trưởng, cấp phó phòng và tương đương của Sở Y tế; cấp trưởng, cấp phó chi cục trực thuộc Sở Y tế; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2023 đến ngày 31/12/2024.

Sở tổ chức thi tuyển đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc Sở Y tế còn khuyết thiếu. Trường hợp chức danh thi tuyển là chức danh có yêu cầu kiện toàn cấp bách hoặc đặc thù, có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi tuyển (thiếu nguồn cán bộ phù hợp), Sở Y tế báo cáo, đề xuất UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được chủ động lựa chọn quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó đơn vị theo quy trình thí điểm thi tuyển tại kế hoạch này hoặc theo quy trình quy định tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 của UBND thành phố.

Trước đó, năm 2022, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng và thực hiện thành công Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở đối với chức danh thi tuyển là Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì./.

Tuyết Mai

Xem thêm