Chỉ đạo, Điều hành

HĐND thành phố Cần Thơ thông qua 6 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội

Cần Thơ

Kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố năm 2023 và trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/10, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố năm 2023 và trong thời gian tới.

Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt và bổ sung lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2024 và Nghị quyết thông qua quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa cũng như sớm triển khai thực hiện các nghị quyết này, làm cơ sở trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Đặc biệt, đối với Nghị quyết thông qua quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thường xuyên đôn đốc và giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu lực, hiệu quả./.

Ngọc Thiện

Xem thêm