Chỉ đạo, Điều hành

Tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Hải Phòng

Nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu bật, làm rõ kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

TTXVN - Ngày 19/10, Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ XIII đã tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thông qua Nghị quyết của Thành ủy về Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu bật, làm rõ kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực; những tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Thành ủy đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, với quyết tâm thống nhất giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Tình hình Đảng bộ cơ bản giữ vững ổn định, đoàn kết, các mặt công tác xây dựng Đảng đều đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện, nền tảng quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật là công tác tổ chức cán bộ được thực hiện thận trọng, có lộ trình. Đến nay, các vị trí được kiện toàn bước đầu thể hiện được năng lực và tín nhiệm. Cùng với đó, tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố theo dõi, chỉ đạo có chuyển biến rõ rệt, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành dứt điểm các vụ án, vụ việc này.

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế có tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 10,08%, đứng thứ 3 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 12,25%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 20,65 tỷ USD, tăng 0,58%. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 3,055 tỷ USD, tăng 140,3%. Số lượng khách du lịch đạt 6,2 triệu lượt, tăng 13,26%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.819 tỷ đồng, bằng 80,72% kế hoạch vốn Trung ương giao; 50,25% kế hoạch thành phố giao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhất là về kinh tế của thành phố chưa đạt theo kế hoạch, có chỉ tiêu giảm sâu. Trong số 29 nhiệm vụ cấp thiết, cần tập trung thực hiện đến hết nhiệm kỳ, rất nhiều việc khó hoàn thành, cần đặc biệt quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu lưu ý 10 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện quy chế về nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; đặc biệt quan tâm tới công tác thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung cao phát triển khoa học công nghệ; triển khai các công việc về thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam; triển khai Nghị quyết của Thành ủy về phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện Đề án đào tạo nghề; nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng ít nhất một bệnh viện tuyến huyện. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương về thành phố để thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại quận Đồ Sơn; có phương án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà./.

PV

Xem thêm