Xây dựng Đảng

Khảo sát kết quả thực hiện công tác dân vận tại tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW tại huyện Chi Lăng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

TTXVN - Ngày 19/10, Đoàn công tác do Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc khảo sát kết quả 10 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh, quá trình khảo sát, làm việc với cấp ủy, chính quyền từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho thấy, Lạng Sơn đã có những cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, trong tình hình mới hiện nay, tỉnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác dân vận. Địa phương không ngừng đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; tập trung cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh chú trọng việc duy trì, nhân rộng, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, Lạng Sơn cần nâng cao chất lượng công tác dân vận, đặc biệt là hướng mạnh về cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với đời sống người dân, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm thông tin, thời gian tới, tỉnh thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lạng Sơn tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp gắn với triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân...

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, 10 năm qua, Lạng Sơn đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm ở Lạng Sơn luôn ở mức cao. Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng. Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri đã có nhiều cải tiến về hình thức và chất lượng. Hội đồng nhân dân các cấp đã tiếp xúc cử tri được trên 5.350 buổi, với hơn 352.000 người tham gia.

Qua triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện cấp cơ sở”, chính quyền các cấp đã tiếp nhận hơn 3,6 triệu thủ tục hành chính, giải quyết trên 3,4 triệu thủ tục, đạt trên 96%. Các phong trào thi đua yêu nước và mô hình, điểm hình “Dân vận khéo” tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên địa bàn. Toàn tỉnh đã xây dựng hơn 1.970 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”...

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW tại huyện Chi Lăng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh./.

Vũ Văn Đạt

Tin liên quan

Xem thêm