Chỉ đạo, Điều hành

Nam Định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Nam Định

Đây là những chính sách, cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành của tỉnh triển khai, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, kỳ họp đã thông qua 15 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ. Đây là những chính sách, cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành của tỉnh triển khai, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thông qua các Nghị quyết gồm: Đề án phân loại đô thị đối với thành phố Nam Định mở rộng và đề án sáp nhập, đổi tên thôn (xóm) thuộc huyện Xuân Trường năm 2023; quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết về bố trí vốn ngân sách tỉnh để nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa cho các dự án thuộc danh mục sử dụng nguồn vốn đầu tư công; chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu một số phí, lệ phí cho đối tượng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; quy định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Kỳ họp thứ 13 vào tháng 8/2023 để quyết định những vấn đề thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công, Nội vụ, Tài chính. Đặc biệt, Kỳ họp đã thông qua Quyết định chủ trương đầu tư đối với 9 dự án thành lập các khu dân cư tại các huyện Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh, việc thành lập khu dân cư tập trung góp phần điểu chỉnh dân cư, tạo quỹ đất đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và nguồn thu cho ngân sách nhà nước để đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Công Luật

Tin liên quan

Xem thêm