Chỉ đạo, Điều hành

HĐND tỉnh Nam Định thông qua qua 6 nhóm nội dung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nam Định

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh
Ảnh: Công Luật/TTXVN

TTXVN - Ngày 13/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, quyết nghị một số chủ trương quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh cho biết, tại Kỳ họp này, các đại biểu biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực đầu tư công, tài chính, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giáo dục, nội vụ. Đây là những chính sách, cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành triển khai thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua 6 nhóm nội dung chính gồm: Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án đầu tư công; giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán và kinh phí cho đơn vị dự toán cấp I đối với các nhiệm vụ phát sinh chưa có trong dự toán đầu năm năm 2024; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh quản lý; điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh...

Ngoài ra, HĐND tỉnh thực hiện quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nam Định bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đặng Thị Vân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. HĐND tỉnh thực hiện miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Trần Minh Tiến, Vũ Văn Hưng, Trần Minh Hoan, Cù Đức Thuận do đã nghỉ hưu và nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Hải Điền - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, bà Trần Thị Thuý Hiền - Giám đốc Sở Tư pháp và ông Trần Văn Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng.

Để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh Nam Định đề nghị, UBND tỉnh, sở, ban, ngành, huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết./.

Công Luật

Tin liên quan

Xem thêm