Chỉ đạo, Điều hành

Hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn, thiết thực, trách nhiệm hơn

Hải Phòng

HĐND thành phố Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các mặt với nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của thành phố Hải Phòng.
Ảnh: TTXVN phát

Ngày 12/3, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, HĐND thành phố Hải Phòng đã phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 64 cá nhân có nhiều thành tích, tiêu biểu trong hoạt động của HĐND các cấp. Đây là các tập thể và cá nhân đã có những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá, năm 2023, HĐND các cấp thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các mặt với nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, hoạt động của HĐND bám sát yêu cầu thực tiễn, thiết thực, trách nhiệm hơn.

Hội nghị là dịp để các đại biểu HĐND tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo môi trường thi đua, phấn đấu, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị, thời gian tới, các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, tiêu biểu trong hoạt động của HĐND các cấp.
Ảnh: TTXVN phát

HĐND nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tăng cường, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ để HĐND các cấp thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, tổ chức kỳ họp số, quản lý điều hành các hoạt động hằng ngày trên môi trường điện tử, số hóa dữ liệu, hồ sơ nghị quyết và theo dõi việc thực hiện nghị quyết trên các phần mềm điện tử.

Các khối thi đua chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2024, gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”; nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu, mỗi đại biểu HĐND cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Năm 2023, thành phố Hải Phòng đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tiếp tục phát triển toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật: Tăng trưởng kinh tế đạt 10,34%, 9 năm liền đạt tốc độ tăng trưởng hai con số; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả lịch sử với hơn 3,6 tỷ USD. Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư mạnh mẽ. Diện mạo đô thị, nông thôn chuyển biến theo hướng văn minh, hiện đại. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về an sinh xã hội được ban hành; lĩnh vực y tế được quan tâm, giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật./.

Minh Huệ

Tin liên quan

Xem thêm