Xây dựng Đảng

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn

Ninh Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Quang cảnh Hội nghị
Ảnh: Hải Yến/TTXVN

TTXVN - Ngày 12/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 5 năm (2020 - 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những nét mới, cách làm hay, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các đại biểu nêu ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; kiện toàn chi bộ; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, người đứng đầu với nhân dân; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện công tác năm của Tỉnh ủy; phát huy tinh thần dân chủ…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá, gồm: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, kết luận Hội nghị
Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Đảng bộ Tỉnh tiếp tục đổi mới, kiện toàn và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Về giải pháp đột phá, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu.

Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc tiếp tục đổi mới gắn với hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần nghiêm túc, kiên trì, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen 3 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023
Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 12 Đảng bộ trực thuộc; 3 ban cán sự Đảng, 8 Đảng đoàn; 663 tổ chức cơ sở Đảng; 14 Đảng bộ bộ phận; trên 3.200 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số trên 75 nghìn đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả từ việc tổ chức học tập, quán triệt đến cụ thể hóa và tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho 3 Đảng bộ cơ sở "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023./.

Hải Yến

Xem thêm