Xây dựng Đảng

Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Hải Dương

"Tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm" là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tại Hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2024.

TTXVN - Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, năm 2024, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; chú trọng củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên gắn với đặc điểm tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tặng Cờ thi đua cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh Hải Dương tập trung trong thời gian tới là chăm lo, xây dựng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Với phương châm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công tác cán bộ là then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng, tỉnh xác định thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quán triệt thực hiện tốt các quy định và hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ các cấp cần chú ý làm tốt công tác tham mưu thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các khâu về công tác cán bộ; chủ động báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ và tham mưu các bước chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan tham mưu quan tâm tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục tâm lý đùn đẩy, né tránh, ngại đổi mới, sợ trách nhiệm. Người đứng đầu tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; đồng thời, kiên quyết thay thế, điều chuyển đối với những trường hợp không dám làm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Năm 2023, tỉnh đã đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế và hoàn thành xuất sắc 13/15 chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt 8,11% (đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố). Hải Dương là 1 trong 17 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối ngân sách. Tỉnh có 5/15 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 33%); 141/638 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 22%); 460/638 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 72%)...

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên đã đi vào nền nếp, tạo động lực thi đua phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh. Công tác thẩm định chất lượng các các tổ chức Đảng, đảng viên được tiến hành chặt chẽ ở các cấp ủy Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng Bằng khen 5 Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; Cờ thi đua cho 4 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2019 - 2023; Bằng khen 34 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.../.

Mạnh Minh

Xem thêm