Xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Sóc Trăng

Tỉnh ủy Sóc Trăng chú trọng đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác Xây dựng đảng và 15 năm thi hành Điều lệ đảng
Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

TTXVN - Ngày 12/3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Báo cáo của Tỉnh ủy Sóc Trăng cho thấy, toàn Đảng bộ hiện có gần 49.000 đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đã kết nạp thêm gần 7.000 đảng viên mới, trong đó có hơn 1.800 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số.

Tỉnh ủy Sóc Trăng chú trọng đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện bảo đảm phù hợp với các văn bản của Trung ương, tình hình thực tiễn địa phương, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường; có sự tích cực, quyết liệt trong triển khai thực hiện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ với quyết tâm chính trị cao...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của tỉnh còn một số hạn chế. Cụ thể, công tác đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch có nơi còn bị động, thiếu nhạy bén. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả ở một số nơi chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nơi chưa thật quyết liệt...

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu kết luận hội nghị
Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến thảo luận liên quan đến công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các chi bộ, đảng bộ bộ phận; công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, nhất là các chi bộ có ít đảng viên; thực trạng công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên; việc quản lý đảng viên nói chung, đảng viên đi làm ăn xa; việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên… Các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết, đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Sóc Trăng đã đạt được. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm phù hợp các văn bản của Trung ương, tình hình thực tiễn địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng và tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu toàn tâm, toàn ý, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thời gian tới, xứng đáng yêu cầu của Đảng và niềm tin của nhân dân./.

Trung Hiếu

Xem thêm