Thời sự

Tổ chức đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước

Bắc Ninh

Bắc Ninh khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

TTXVN - Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... đang được tỉnh Bắc Ninh tích cực triển khai nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước.

Bắc Ninh khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương để giảm số lượng đơn vị hanh chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Thời gian qua, thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sau khi kiện toàn, sắp xếp đều đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy được hiệu quả trong công tác. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp đã được cải thiện; phương châm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính Nhà nước đã được thiết lập và đề cao hơn.

Các địa phương trong tỉnh năm 2023 rà soát, xây dựng phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế được thực hiện đúng quy định, 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách tinh giản biên chế cho 10 trường hợp.

Dự kiến, năm 2024, tỉnh sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Tỉnh hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Năm 2025, tỉnh tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 ở những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính./.

Thanh Thương

Tin liên quan

Xem thêm