Chỉ đạo, Điều hành

HĐND tỉnh Thái Bình thông qua 19 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Thái Bình

HĐND tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết về việc không tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Ảnh: Phạm Thế Duyệt/TTXVN

TTXVN - Chiều 10/4, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết, trong đó nhiều Nghị quyết có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh, là cơ sở pháp lý, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phục vụ mục tiêu cấp bách phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, để các nghị quyết đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị và tầng lớp nhân dân...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết như: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Điều chỉnh kế hoạch vồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nạo vét và kè chống sạt lở bờ kênh Hoàng Á Huy, huyện Đông Hưng…

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết về việc không tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn có chiều dài hơn 21,2km, với quy mô đường cấp II đồng bằng, tổng vốn đầu tư hơn 2.586 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước gần 786 tỷ đồng, còn lại là vốn nhà đầu tư; thời gian thực hiện năm 2020-2023. Đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, thiết thực cùng với Quốc lộ 10 hình thành tuyến giao thông thuận lợi kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Bình đến Hải Phòng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án có nhiều khó khăn và yếu tố phát sinh không thuận lợi, nếu tiếp tục thực hiện Dự án theo hình thức BOT sẽ không đạt hiệu quả kinh tế, có thể gây thiệt hại cho cả nhà nước và nhà đầu tư. HĐND tỉnh Thái Bình giao UBND tỉnh Thái Bình khẩn trương tham mưu xây dựng phương án tiếp tục thực hiện tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Câu Nghìn theo hình thức phù hợp, đúng quy định của pháp luật./.

Vũ Quang Đán

Xem thêm