Thời sự

Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Kiên Giang

Kiên Giang

Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

TTXVN - Tại Kiên Giang, qua nhiều năm hình thành, phát triển, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, Quỹ luôn đổi mới, duy trì tăng trưởng, không ngừng khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời hỗ trợ hội viên vốn để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và tăng thu nhập, góp phần giúp hội viên nông dân ổn định cuộc sống, nhiều mô hình điển hình hiệu quả được nhân rộng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quản lý đạt gần 60 tỷ đồng.

Công tác cho vay, sử dụng vốn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phương thức cho vay nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu thực tế. Nguồn vốn quỹ tập trung cho vay theo dự án nhóm hộ, đồng thời lồng ghép với các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy tối đa hiệu quả của mô hình sản xuất. Các hộ vay đều phát huy được hiệu quả, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hiện tất cả 15 huyện, thành phố và 140 Hội Nông dân cấp cơ sở của tỉnh xây dựng, phát triển được Quỹ hỗ trợ nông dân. Những đơn vị có nguồn vốn tương đối lớn như: huyện Giồng Riềng 6 tỷ đồng, Tân Hiệp 3,5 tỷ đồng, các huyện An Minh, An Biên, thành phố Phú Quốc đều đạt trên 2 tỷ đồng…

Ban điều hành Quỹ luôn chú trọng, ưu tiên xây dựng các mô hình vốn vay gắn với lợi thế và hướng phát triển kinh tế địa phương, các xã xây dựng nông thôn mới, các xã có quy hoạch vùng sản xuất, kinh doanh gắn với vận động, hướng dẫn hội viên thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, Quỹ đã đầu tư xây dựng 42 dự án hợp tác xã, 50 dự án tổ hợp tác, 44 dự án chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Nhiều mô hình đã có sức lan tỏa để hội viên nông dân học tập và làm theo, từng bước thúc đẩy phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", qua đó phát triển và tạo niềm tin giữa hội viên với tổ chức Hội.

Quỹ Hỗ trợ nông dân phát huy tích cực vai trò là công cụ, phương tiện của Hội Nông dân tỉnh trong việc tập hợp, đoàn kết nông dân xây dựng Hội và giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt. Sự phát triển của Quỹ hỗ trợ nông dân là điểm nổi bật trong đổi mới xây dựng tổ chức Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang./.

Lê Sen

Xem thêm