Xã hội

Kiên Giang: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Kiên Giang

38 điển hình tiên tiến (trong đó có 2 tập thể và 36 cá nhân) tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng đợt này.

Tặng Giấy khen của Công an tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

TTXVN - Ngày 25/8, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 - 2023 và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tại Hội nghị, 38 điển hình tiên tiến (trong đó có 2 tập thể và 36 cá nhân) tiêu biểu, xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Giấy khen của Công an tỉnh.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục phối hợp thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tội phạm; phối hợp với các lực lượng chuyên trách vận động nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cộng đồng dân cư; xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, hai đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện phong trào, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”… ; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phong trào và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong công nhân, người lao động.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trong 5 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới được tổ chức Công đoàn và Công an cùng cấp triển khai, gắn kết chặt chẽ với các phong trào hành động cách mạng do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Qua phong trào đã xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy chia sẻ, hội nghị nhằm tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong giữ gìn an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng năm, tỉnh Kiên Giang có trên 95% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; khoảng 99% khu dân cư, hộ gia đình và khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa; toàn tỉnh có 107/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp Công đoàn tiếp tục vận động thực hiện chương trình Mái ấm Công đoàn, giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở an tâm lao động sản xuất, góp phần cùng với chính quyền địa phương ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Qua 5 năm, đã vận động cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 333 nhà, sửa chữa 77 nhà cho đoàn viên có hoàn khó khăn về nhà ở./.


Lê Huy Hải

Tin liên quan

Xem thêm