Sức khỏe

Quảng Ninh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em tại Quảng Niinh ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.

TTXVN - Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đạt 99,8%.

Tin liên quan

Xem thêm