Sức khỏe

Hà Nội: Triển khai khám sức khỏe cho 100% người dân trong quý II/2024

Hà Nội

Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội cam kết đưa bác sỹ ở các bệnh viện tuyến thành phố khám, chữa bệnh miễn phí tại các quận, huyện.

TTXVN - Đến nay, 82,5% người dân thành phố Hà Nội đã được quản lý sức khỏe, hướng tới đạt mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe vào năm 2025. Để quản lý sức khỏe người dân thực chất hơn, ngành Y tế Hà Nội cam kết triển khai khám sức khỏe cho 100% người dân trong quý II/2024.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành đã triển khai một số giải pháp đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, hoàn thành chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân như: Hoàn thành đề xuất các chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của ngành. Bên cạnh đó, ngành Y tế phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện thẩm định về chuyên môn, nhu cầu công năng, năng lực... của các dự án thuộc thẩm quyền của quận, huyện.

Trước đó, ngày 14/6/2023 Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có thông báo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở Quy hoạch - Kiến trúc, Tài Nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Thạch Thất, Gia Lâm, Sóc Sơn rà soát để kêu gọi xã hội hóa các bệnh viện.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với chỉ tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe, ngành Y tế Thủ đô đã triển khai hoạt động này đến tất cả quận, huyện. Đến nay, một số đơn vị thực hiện tốt, như: Mê Linh, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Chương Mỹ. Thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai rộng khắp, cam kết đưa bác sỹ ở các bệnh viện tuyến thành phố khám, chữa bệnh miễn phí tại các quận, huyện.

Hiện thành phố có 14 bác sỹ/1vạn dân, để đạt mục tiêu của chương trình còn thiếu 1.555 bác sỹ, chia bình quân 3 năm, mỗi năm cần tăng thêm khoảng 518 bác sỹ. Số lượng bác sỹ này sẽ được thu hút qua các đợt tuyển dụng viên chức, qua các đề án thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành Y tế Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Trần Thị Nhị Hà đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế sẽ phối hợp để thực hiện. Bên cạnh đó, nhóm hơn 20 bệnh viện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vẫn bị chậm tiến độ, cần rà soát để đảm bảo chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân.../.

Tuyết Mai

Xem thêm