Thời sự

Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, kỷ cương

Hà Nội

Các phong trào thi đua của Hội nông dân thành phố phát triển cả bề rộng, chiều sâu; đời sống vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hà Nội với các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Trong hai ngày 20 - 21/9, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; lãnh đạo UBND, các ban, ngành, địa phương cùng 344 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 466.000 hội viên nông dân trên toàn thành phố, dự Đại hội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Nông dân thành phố.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố đề ra 5 mục tiêu tổng quát, đó là: Tập trung vào công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, kỷ cương; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nông dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng 16 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Hội Nông dân thành phố lựa chọn 2 khâu đột phá là chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, công tác Hội và phong trào nông dân góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, tổ chức Hội phải tiếp tục khẳng định vị thế trong xã hội và trong lòng người dân, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và thành phố với nông dân, xây dựng các cấp Hội thật sự vững mạnh. Hội cần thực hiện hiệu quả hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân yếu kém, hạn chế của nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời chỉ ra cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô. Từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các hoạt động của Hội. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng, chiều sâu, nâng cao chất lượng.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của nông dân Thủ đô. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hội Nông dân thành phố thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu IX đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên (đạt 150%), xây dựng quỹ Hội (175%), xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (135%), tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (134%). Hội Nông dân thành phố đã xây dựng 156 chi hội nghề nghiệp (3.374 thành viên) và 2.327 tổ hội nghề nghiệp (14.984 thành viên)…

Tại khu vực nông thôn, thu nhập bình quân tăng từ 38 triệu đồng/người/năm (năm 2018) lên 56,3 triệu đồng/người/năm (năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,57% xuống còn 0,095%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%... Vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ở nông thôn. Hoạt động của Hội Nông dân góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã bầu 39 thành viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X. Bà Phạm Hải Hoa tái cử Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028./.


Nguyễn Cúc

Tin liên quan

Xem thêm