An sinh

Hộ nghèo, cận nghèo ở Long Biên (Hà Nội) được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn

Người thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, người thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% mức đóng và hỗ trợ 10% với các trường hợp khác.

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

TTXVN - Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2025 sẽ được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Theo quy định chung, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Trong đó, người thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 30% mức đóng, người thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% mức đóng và hỗ trợ 10% với các trường hợp khác.

Ngoài mức hỗ trợ chung áp dụng cho cả nước, theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, thành phố hỗ trợ thêm 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% với các trường hợp khác trên địa bàn. Theo đó, tổng mức hỗ trợ lần lượt của các trường hợp này được nâng lên thành: 60%, 50% và 20% (tỷ lệ % trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn).

Đặc biệt, theo Kế hoạch số 361/KH-UBND-UBMTTQ ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên (Hà Nội) về thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo nếu có nhu cầu được hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đủ điều kiện tham gia sẽ được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách của thành phố, đối với hộ nghèo, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (tương ứng 132.000 đồng/người/tháng); đối với hộ cận nghèo, hỗ trợ thêm 50% mức đóng (tương ứng 165.000 đồng/người/tháng).

Riêng đối với người thuộc hộ cận nghèo của quận Long Biên đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà thoát hộ cận nghèo nhưng còn khó khăn (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường); ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (10%) và ngân sách thành phố (10%) thì được Quỹ vì người nghèo của địa bàn hỗ trợ thêm 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (12 tháng kể từ tháng thoát nghèo).

Với quy định trên, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng và không phải đóng thêm đồng nào; người thuộc hộ thoát nghèo còn khó khăn được hỗ trợ 165.000 đồng/người/tháng, phải đóng 165.000 đồng/tháng và các trường hợp khác được hỗ trợ 66.000 đồng/người/tháng, mức thấp nhất phải đóng sau khi hỗ trợ là 264.000 đồng/tháng.

Theo quy định, người đủ điều kiện được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025 phải đồng thời đáp ứng đủ 2 điều kiện, đó là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có tên trong các quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận từ năm 2022 đến năm 2025 và có nhu cầu hỗ trợ; người đủ điều kiện thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định về bảo hiểm xã hội.

Quận Long Biên gồm 14 phường có 228 hộ cận nghèo trong đó có 330 người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo kế hoạch, chỉ tính riêng kinh phí hỗ trợ thêm từ Quỹ vì người nghèo cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022-2023 dự kiến là hơn 925 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ vì người nghèo của quận và các phường hằng năm.

Chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội và quận Long Biên nói riêng đối với các nhóm người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, nhằm quyết tâm hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, để mọi người dân đều được chăm lo an sinh xã hội, có cơ hội được hưởng lương hưu - nguồn thu nhập ổn định khi về già, có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm